DG-505 Orion - OH-1004 - Tarkastuslistat

Suomennettu käsikirjan luvusta 4.3.

Päivätarkastus

Muista että päivätarkastus on tehtävä aina kasauksen jälkeen sekä vastaavasti joka päivä ennen päivän ensimmäistä lentoa. Kyse on turvallisuudestasi.

Varoitus: kovan laskun jälkeen tai, jos koneeseen on kohdistunut muu suuri kuormistus, on tehtävä täydellinen tarkastus huolto-ohjekirjan kohdan 2.3 mukaan ennen seuraavaa lentoa. Jos vaurioita löytyy, älä käytä konetta ennen kuin vauriot on korjattu. Jos huolto-ohjekirja ja korjauskäsikirja eivät anna riittävästi tietoa, ota yhteyttä valmistajaan.

A. Ennen kasausta tehtävät tarkastukset

 1. Tyvikaaret ja salkojen päät
  1. Tarkista halkeamien, delaminaation tms. varalta
  2. Tarkista kannatinholkkien kiinnitys tyvikaariin ja tapit salkojen päissä kulumisen varalta
  3. Tarkista ohjainten kytkennät kulumisen ja korroosion varalta
  4. Tarkista vesipussien kiinnitysnarujen kireys (huolto-ohjekirja 4.1)
 2. Siiven kiinnityskohdat rungossa
  1. Tarkista kannatintapit kulumisen ja korroosion varalta
  2. Tarkista ohjainten kytkennät ja vesipainolastin tyhjennysjärjestelmä kulumisen ja korroosion varalta
 3. Sivuvakaajan yläosa
  1. Tarkista korkeusvakaajan kiinnityskohdat ja -peräisimen kytkentä kulumisen ja korroosion varalta
  2. Tarkista että akku on paikoillaan sivuvakaajassa
 4. Korkeusvakaaja
 5. Siivenkärkien kiinnityskohdat

B. Kasauksen jälkeen tehtävät tarkastukset

Kierrä kone.

Koneen kierto

 1. Kaikki rakenteet
  1. Tarkista pinnan kunto kuplien, reikien, iskeytymien ja säröjen varalta
  2. Tarkista siipien ja ohjainpintojen johto- ja jättöreunat halkeamien varalta
 2. Ohjaamo
  1. Tarkista kuomun lukitusmekanismi
  2. Tarkista kuomun vapautusmekanismi (ei päivittäin, mutta vähintään joka 3. kk)
  3. Tarkista päätappien kiinnitys tarkista takaohjaamon niskatuen varmistusnarujen kunto ja toiminta: niskatuki ei saa päästä koskettamaan ohjaussauvaa
  4. Tarkista ohjainten kunto ja toiminta
  5. Tarkista hinauskytkimen kunto ja toiminta
  6. Tarkista ettei ohjaamossa ole vieraita esineitä
  7. Tarkista mittarien ja radion kunto ja toiminta
  8. Tarkista radion ja muiden sähkölaitteiden toiminta
  9. Tarkista jarrunesteen määrä
 3. Vintturihinauskytkin
  1. Tarkista kytkimen renkaan kuluneisuus ja toiminta
  2. Tarkista puhtaus ja korroosio
 4. Päälaskuteline ja nokkapyörä
  1. Tarkista jouset, pyöräkotelo, telineluukut ja renkaan kuluneisuus. Lika pyöräkotelossa voi estää telineen lukittumisen.
  2. Tarkista rengaspaineet pääpyörä: 3.0 bar nokkapyörä: 2.5 bar
  3. Tarkista pyöräjarrun kuluneisuus ja toiminta
 5. Vasen siipi
  1. Tarkista siivenkärkien lukitus tai päätylevyjen ruuviliitokset
  2. Tarkista siivekkeiden välykset
  3. Tarkista lentojarrumekanismin kuluneisuus ja välykset. Jarrujen on sulkeuduttava vaikka levyjä painettaisiin taaksepäin. Jos jarrukotelossa on vettä, se on poistettava.
  4. Tarkista taemman siiven kiinnitystapin lukitus
 6. Kannuspyörä
  1. Tarkista kuluneisuus, välykset ja pyöräkotelon puhtaus. Poista ylimääräinen lika ennen lentoonlähtöä.
  2. Tarkista rengaspaine: 4 bar (58 psi)
 7. Rungon takaosa
  1. Tarkista sivuperäisimen alasarana ja sivuperäisinvaijereiden kytkennät kulumat, välykset ja varmistukset
  2. Tarkista väliseinä ja sivuvakaajan reuna halkeamien ja delaminaation varalta
 8. Sivuvakaaja - korkeusvakaaja
  1. Tarkista sivuperäisimen yläsarana kulumisen ja välyksen varalta
  2. Tarkista korkeusperäisimen välykset ja oikea kytkentä, katso takaapäin raosta sivuperäisimen oikealla puolella
  3. Tarkista vakaajan kiinnityksen varmistus
  4. Tarkista korkeusvakaajan välykset
  5. Tarkista kompensointiputken oikea kytkentä
 9. Oikea siipi, kts. kohta 5
 10. Nokka
  1. Tarkista staattisen ja pitot paineen aukkojen puhtaus
  2. jos kone on ollut sateessa, staattisen paineen aukot on tyhjennettävä vedestä imemällä
  3. Tarkista hinauskytkin puhtaus ja korroosion varalta

Lentoonlähtötarkastus

 1. Koneen kuormaus ok (lisäpainot tarvittaessa)?
 2. Laskuvarjot kunnolla?
 3. Vyöt kiinni?
 4. Etuohjaamo: polkimet säädetty?
  Takaohjaamo: istuimen korkeus säädetty?
 5. Kaikki ohjaimet ulottuvilla?
 6. Korkeusmittari?
 7. Lentojarrujen tarkistus, jarrut lukittu?
 8. Ohjainten tarkistus?
 9. Trimmitankki tyhjennetty tai oikein täytetty?
 10. Trimmi?
 11. Molemmat kuomut suljettu?